فروشگاه های زنجیره ای

در حال حاضر شرکت لیندو با فروشگاه های زنجیره ای مانند شهروند، هایپراستار، حامی و... همکاری می نماید. واحد فروش به فروشگاه های زنجیره ای آماده پاسخگویی به سؤالات و خدمات رسانی به سایر فروشگاه های زنجیره ای می باشد.


مطالب مرتبط
عضویت در خبرنامه: