باشگاه مشتریان لیندو

همه شرکت ها و فروشگاه های بزرگ در دنیا برای مشتریان وفادار خود برنامه های انگیزشی خاصی در نظر دارند. مانند کارت های وفاداری (Loyalty Card) یا کلوپ مشتریان (Customer Club). فروشگاه های لیندو نیز به منظور قدردانی از مشتریان وفادار خود، کارت وفاداری لیندو را طراحی نموده است.

شما می توانید با خرید حداقل 50 هزار تومان در یک نوبت به جمع خانواده مشتریان لیندو بپیوندید. و یا با ثبت نام در این سایت و پرداخت ده هزار تومان حق عضویت وارد این باشگاه شوید و کارت وفاداری لیندو را دریافت نمایید. دارندگان این کارت با هر بار خرید و به هر میزان، امتیازاتی که لی (Li) نام دارد را در کارت خود جمع می کنند. با مراجعه به کاتالوگ های در اختیار یا فروشگاه های لیندو و یا وبسایت لیندو از جوایز در نظر گرفته شده آگاه شوید.

http://club.mylindo.com/lindoclub/register.aspx 


مطالب مرتبط
عضویت در خبرنامه: